Ledelsesrådgivning, direktions- og bestyrelsesarbejde

Jeg vil gerne give ledelsesrådgivning med en praktisk tilgang på direktions- og bestyresesnivau. Jeg udfører konsulentopgaver, indgår interim management aftaler og påtager mig gerne bestyrelsesansvar


Erfaring fra engagement som direktør i stor international entreprenørkoncern, fra en række lederposter i industrien, forsynings- og servicevirksomhed og fra konsulentbranchen. Samt fra bestyrelsesposter og interim management engagementer


Kompetencer inden for koncern- og virksomhedsledelse, strategi- og forretningsudvikling og økonomistyring.  Samt fra en række specialer som IT / digitalisering, HR / Organisation og Kommunikation.