Jeg vil gerne...

Jeg arbejder med strategi og ledelse og prioriterer højt at rådgive og coache. Faglige kompetencer inden for økonomistyring, organisataion, It og digitalisering, HR og kommunikation integreres i enkle helhedsplaner


Jeg udfører konsulentopgaver og yder ledelsesrådgivning. Roller som bestyrelsesmedlem og deltagelse i advisory board kunne være en mulighed.  Jeg vil kunne påtage mig særlige ledelsesopgaver, herunder interim management roller. Jeg er tilknyttet Early Warning som frivillig rådgiver for virksomheder i krise


Resultatet skal være et solidt, værdiskabende ledelsesarbejde samt en styrkelse af ledelseskompetencer hos den enkelte i lederteamet, der har medansvar for gennemførelse af udviklede planer


Jeg prioriterer med højt engagement, at dette opnås i det praktiske arbejde med strategi og ledelse fra planlægning til udførelse


Det er vigtigt, at vi griber tingene an på en praktisk og jordnær facon og sikrer, at tingene føres ud i livet. Udviklingen skal skabe solide afsæt for at gøre det muligt at stræbe mod nye mål