Kompetencer...

Strategi- og forretningsudvikling:

  • Jeg sætter mig hurtigt ind i virksomhedens udgangspunkt og sætter realistiske planer
  • Implementering af planer gennem løbende opfølgning, - det lange seje træk
  • Udvikling af virksomhedens lederkompetencer, - også som et vigtigt resultat af arbejdet
  • Løbende dialog med rådgivning om såvel udvikling, som daglig drift
  • Praktisk gennemførelse af konkrete planer for forandringer, eksempelvis turn around, opkøb og gennemførelse af fusioner samt gennemførelse af gerationsskifte


Funktionsområder med ledelseserfaring på direktionsniveau:

  • Strategi- og forretningsudvikling på koncern- og virksomhedsniveau
  • Økonomistyring, Investor Relations og Ledelsesinformation
  • IT og Digitalisering
  • HR, lederudvikling og organisation
  • Kommunikation og Corporate Identity
  • Koncernindkøb


Personligt:

  • Skaber overblik og får truffet beslutningerne
  • Møder altid med engagement, energi og indlevelse
  • Analytisk, lyttende, arbejdsom og kreativ
  • Praktisk og jordnær arbejdsfacon tilpasset situationen med fokus på god kommunikation
  • Synlig, motiverende og resultatorienteret lederstil med fokus på, at tingene sker